Hlavné menu


Príspevky na starobné dôchodkové sporenie

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa delia na povinné a dobrovoľné.

Výber povinných príspevkov je centralizovaný a realizuje sa prostredníctvom verejnoprávnej inštitúcie - Sociálnej poisťovne, ktorá je povinná postúpiť ich sporiteľovej DSS, ktorá ich v podobe dôchodkových jednotiek pripíše na osobné dôchodkové účty sporiteľov v dôchodkových fondoch. Celková výška odvodov na starobné zabezpečenie, to znamená do I. aj II. piliera, je 18% z vymeriavacieho základu. Od roku 2017 sa sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie každoročne zvyšuje o 0,25 %. Zároveň sa v danom období adekvátne znižuje výška odvodov na zabezpečenie z I. piliera.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 od roku 2024
Sadzba povinných príspevkov do II. piliera  4,25 %  4,5 %  4,75 %  5 %  5,25 %  5,5 %  5,75 %  6 %
Sadzba poistného na starobné poistenie (I. pilier)  13,75 %  13,5 %  13,25 %  13 %  12,75 %  12,5%  12,25 %  12 %
 Celková výška odvodov  18 %   18 %  18 %   18 %   18 %   18 %   18 %   18 %

Sporitelia majú v II. pilieri možnosť platiť si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Ich výška nie je obmedzená. Daňová výhoda súvisiaca s platením dobrovoľných príspevkov skončila v roku 2016.

Postupný presun majetku sporiteľa do konzervatívnych dlhopisových fondov začínajúci od 52 rokov veku sporiteľa sa vzťahuje iba na majetok tvorený z povinných príspevkov. Majetok zodpovedajúci dobrovoľným príspevkom sporiteľ môže investovať neobmedzene do akéhokoľvek dôchodkového fondu spravovaného DSS bez ohľadu na jeho vek.