Hlavné menu


Výška príspevku

Suma príspevku na viac súčasne narodených detí je 110,36 €.

Uvedené sumy môže k 1. septembru kalendárneho roka zmeniť nariadenie vlády Slovenskej republiky.