Hlavné menu


Výška príspevku

Suma jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti je vo výške príspevku pri narodení dieťaťa poskytovaného na dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo 28 dní, t.j. 829,86 eur.