Hlavné menu


Povinnosti žiadateľa

Oprávnená osoba je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zmeny, ktoré majú vplyv na nárok, výšku a výplatu príspevku.


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku