Hlavné menu


Zánik nároku

Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý patril.

Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby.


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku