Hlavné menu


Výška príspevku

Príspevok je vo výške 0,8 - násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne za starostlivosť o každé zverené dieťa, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím.


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku