Hlavné menu


Zmeny od 1. januára 2020

S účinnosťou od 1. januára 2020 budú mať doplnkové dôchodkové spoločnosti bezplatný prístup k aktuálnym údajom o mieste trvalého pobytu svojich účastníkov a poberateľov dávok na účely zasielania výpisu z osobných účtov účastníka alebo poberateľa dávky a informácie o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia.