Hlavné menu


Ministerstvo

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zodpovedá za podporu zamestnanosti, sociálnu starostlivosť a fungovanie dôchodkového systému. Je dôležitým orgánom štátnej správy v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a koordinácie rodinnej politiky.

Rezort je najväčším poskytovateľom sociálnych a poradenských služieb v Slovenskej republike. Služby organizácií ministerstva využívajú denne tisícky občanov.

Práca a zamestnanosť

Úlohou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je neustále modernizovať legislatívu v oblasti práce s cieľom zvyšovať zamestnanosť. V rámci snahy vytvoriť vyvážený pracovný trh pritom rovnako dbá na ochranu zamestnancov a na požiadavky zamestnávateľov.

Viac o práci a službách zamestnanosti

Rodina a sociálna pomoc

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečuje systém sociálnej podpory tak, aby bol spravodlivý a ekonomicky udržateľný. Jeho úlohou je účinne bojovať proti chudobe a obmedziť závislosť na sociálnych dávkach.

Viac o sociálnej podpore

Sociálne poistenie a dôchodkový systém

Úlohou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je zaistiť pokojnú budúcnosť pre všetkých. Rezort tvorí legislatívu v oblasti sociálneho poistenia a dôchodkov tak, aby ochránilo veľkú časť obyvateľstva pred rizikami v živote a zároveň zabezpečilo spravodlivé prerozdelenie dôchodkov v národnom hospodárstve.

Viac o sociálnom poistení a dôchodkoch