Hlavné menu


Zasadnutia výboru

Zasadnutie 16. júna 2022

 

Zasadnutie 29. marca 2022

 

Zasadnutie 8. decembra 2021 

 

Zasadnutie 28. septembra 2021

 

Zasadnutie 27. apríla 2021

 

Zasadnutie 4. decembra 2020

 

Hlasovanie per rollam  

 

Zasadnutie 13. novembra 2019

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 11. júna 2019

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 29. novembra 2018

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 29. júna 2018

Závery a uznesenia

 

 

Zasadnutie 9. apríla 2018

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 30. novembra 2017

Závery a uznesenia


Zasadnutie 2. decembra 2016

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 30. septembra 2016

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 6. júna 2016

Závery a uznesenia 

 

Zasadnutie 20. októbra 2015

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 23. apríla 2015

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 20. novembra 2014

Materiály

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 29. septembra 2014

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 28. januára 2014

Závery a uznesenia

 

Hlasovanie per rollam  

Uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 34 zo dňa 16. decembra 2013 uplatnením procedúry per rollam k materiálu Návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.

Uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím č. 33 zo dňa 24. októbra 2013 uplatnením procedúry per rollam k zriadeniu odbornej pracovnej skupiny pre prípravu a finalizáciu časti Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím.

 

Zasadnutie 17. apríla 2013

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 4. februára 2013

Materiály  

Závery a uznesenia

 

Zasadnutie 17. septembra 2012

Závery a uznesenia

 

Tematické zasadnutie 21. februára 2012

Materiály 

Závery

 

Zasadnutie 16. januára 2012

Materiály 

 

Zasadnutie 10. novembra 2011

Materiály

Závery a uznesenia 

 

Zasadnutie 6. septembra 2011

Materiály 

Závery a uznesenia