Hlavné menu


Kontakty

 

Meno a priezvisko

Funkcia

Tel. číslo

Email

Verejní

poskytovatelia SS

Neverejní

poskytovatelia SS

Steinerová Elena, Ing.

vedúca   

oddelenia

02/2046 2174

elena.steinerova@employment.gov.sk

 

 

Benková Tatiana, Mgr.

 

02/2046 2155

tatiana.benkova@employment.gov.sk

D, G,

 Š, T, Ť, V

I, G, M,

T, Ť, V, Z, Ž

Čajdíková Eva, PhDr.

 

02/2046 2171

eva.cajdikova@employment.gov.sk

L, M, U, Ž

C, Č,

D, Ď, E

Kissová Sylvia, Mgr.

 

02/2046 2175

sylvia.kissova@employment.gov.sk

A, B, C, Č,

H, J, N, O

A, F, Š

Sivák Marek, Ing.

 

02/2046 2170

marek.sivak@employment.gov.sk

K, S

B, H, CH, K, O, U

Belanová Jana, Mgr.

 

02/2046 2101

jana.belanova@employment.gov.sk

E, F, CH, I, Z

S

Stašová Jana, Ing.

 

02/2046 2198

jana.stasova@employment.gov.sk

P, R

J, L, N, P, R