Hlavné menu


Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na príspevok na vzdelávanie je náhradný rodič.

Ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti manželom, nárok na príspevok na vzdelávanie si môže uplatniť každý z manželov / môžu uplatniť obaja manželia.