Hlavné menu


Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti.