Hlavné menu


Zmeny od 1. januára 2010

V nadväznosti na zmeny prijaté v sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z. z.), sa prijali ustanovenia týkajúce sa prevodu dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie, v prípade, že o tento prevod dôchodkových práv sporiteľ požiada.


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku