Hlavné menu


Dotácie na podporu výchovy dieťaťa do ukončenia základnej školy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytuje dotáciu na  podporu výchovy k stravovacím návykom v záujme zdravého vývoja dieťaťa, ktoré sa zúčastňuje vzdelávacieho procesu v materskej škole a vyučovania v základnej škole. Poskytuje aj dotáciu na  podporu výchovy k plneniu školských povinností.