Hlavné menu


II. pilier v číslach

Prehľad počtu sporiteľov k 31.12.2019

Podľa dôchodkovej správcovskej spoločnosti:

 DSS Počet sporiteľov   Podiel v %
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.  462 018 29,5%
AXA, d.s.s., a.s.   384 759  24,6%
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.   115 244  7,4%
NN, d.s.s., a.s.  306 919  19,6%
VÚB Generali, d.s.s., a.s. 295 212  18,9%
Spolu 1 564 152  100%

Podľa veku sporiteľa:

Veková hranica Počet sporiteľov  Podiel v %
do 25 114 400 7,3% 
od 26 do 35 424 160 27,1% 
od 36 do 45 570 626 36,5% 
od 46 do 55 359 989 23,0% 
od 56 94 977 6,1% 
Spolu 1 564 152 100% 

 

Prehľad výšky spravovaného majetku v dôchodkových fondoch a postúpených príspevkov dôchodkovým správcovským spoločnostiam (v týchto nie sú odpočítané príspevky, ktoré dôchodkové správcovské spoločnosti postúpili naspäť sociálnej poisťovni z dôvodu otvorení II. piliera) k 31.12.2019:

DSS Dlhopisové g.d.f. Zmiešané n.d.f. Akciové n.d.f. Indexové n.d.f.  Spolu  Podiel v %
(mil. eur) (mil. eur)  (mil. eur)  (mil. eur)  (mil. eur) 
Allianz-Slovenská d.s.s., a.s.  2 279,68  0  624,38  0 2 904,06  31,1%
AXA, d.s.s, a.s.  1 642,43  0 223,98 677,94 2 544,35  27,3%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 389,98  0 64,48 38,81 493,27  5,3%
NN d.s.s., a.s. 1 274,57  45,18 213,07  190,32 1 723,14 18,5%
VÚB Generali d.s.s., a.s.  1 142,89 55,79  115,26  345,68 1 659,62  17,8%
Spolu  6 729,55 100,97  1 241,17 1 252,75 9 324,44  100,0%
% podiel  72,2% 1,1%  13,3%  13,4%    

 

 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku