Hlavné menu


II. pilier v číslach

Prehľad počtu sporiteľov k 31.12.2018

Podľa dôchodkovej správcovskej spoločnosti:

 DSS  Počet sporiteľov  % podiel
AEGON  141 738  9,5%
Allianz   447 263  30,1%
AXA  365 869  24,6%
DSS PABK  104 170  7,0%
NN  149 499  10,1%
VÚB  278 980  18,8%
Spolu  1 487 519  100%

Podľa veku sporiteľa:

 Veková hranica  Počet sporiteľov  % podiel
do 25 69 238  4,7% 
od 26 do 35 388 016  26,1% 
od 36 do 45 571 264  38,4% 
od 46 do 55 361 139  24,3% 
od 56 97 862  6,6% 
Spolu 1 487 519  100% 

 

Prehľad výšky spravovaného majetku v dôchodkových fondoch a postúpených príspevkov dôchodkovým správcovským spoločnostiam (v týchto nie sú odpočítané príspevky, ktoré dôchodkové správcovské spoločnosti postúpili naspäť sociálnej poisťovni z dôvodu otvorení II. piliera) k 31.12.2018:

DSS Dlhopisové g.d.f. Zmiešané n.d.f. Akciové n.d.f. Indexové n.d.f.  Spolu  % podiel Postúpené príspevky 
(mil. eur) (mil. eur)  (mil. eur)  (mil. eur)  (mil. eur)  (mil. eur) 
AEGON 593,85 0 61,86 39,16  694,87 8,6%  828,70
Allianz  2 123,30  0  439,72  0  2 563,02  31,8%  2 737,80
AXA 1 537,09  0  196,18  407,52  2 140,79  26,6% 2 325,60
DSS PABK 351,78  0  51,19  25,13  428,10  5,3%  490,60
NN 612,08  35,41 112,57  80,53  840,59 10,4%  944,20
VÚB  1 048,60 45,72  90,01  208,18  1 392,51  17,3%  1 288,50
Spolu  6 266,70 81,13  951,33  760,52 8059,88  100,0% 8 615,40
% podiel  77,8% 1,0%  11,8%  9,4%      

 

 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku