Hlavné menu

Existuje v zákone časové obmedzenie ako dlho má byť zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa denne otvorené?

Zákon o sociálnych službách v § 13 ods. 2 štvrtej vete upravuje minimálny prevádzkový čas poskytovania ambulantnej sociálnej služby, aj v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, tak, že sa táto ambulantná sociálna služba v zariadení poskytuje najmenej v rozsahu ôsmich hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa; menší rozsah poskytovania tejto služby možno dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby. Inými slovami povedané, ak sa matka napr. v rámci „adaptačného procesu“ dieťaťa na zariadenie dohodne s poskytovateľom sociálnej služby, že dieťa bude chodiť do zariadenia napr. na pol dňa právna úprava takejto skrátenej dochádzke nebráni, avšak zariadenie je nutné mať otvorené 8 hodín denne.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk