Hlavné menu

Môžem v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytovať starostlivosť na jednom mieste aj viacerým deťom? Napr. doobeda jedno dieťa/poobede druhé?

Áno. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku podľa zákona o sociálnych službách patrí medzi zariadenia sociálnych služieb, u ktorých je poskytovateľ sociálnej služby povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. V konkrétnej zmluve o poskytovaní sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa by mal byť na základe individuálnych potrieb ustanovený (dohodnutý) aj konkrétne určený- určitý čas počas dňa, v ktorom sa sociálna služba poskytuje. V zásade je možné poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na tom istom mieste počas dňa aj viacerým prijímateľom sociálnej služby v tomto zariadení na základe viacerých písomných zmlúv o poskytovaní sociálnej služby za predpokladu, že celkový počet detí nepresiahne stanovenú kapacitu zariadenia a ani konkrétne určené - určité časy počas dňa.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk