Hlavné menu


Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Výkon zabezpečujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kontakt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8
812 67 Bratislava

Osobné doručenie podania: Župné nám. 5-6, 811 03, Bratislava

www.upsvar.sk

 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku