Hlavné menu


Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie

Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie navrhuje, koordinuje a kontroluje opatrenia zamerané na práva seniorov a elimináciu negatívnych dôsledkov starnutia populácie. Rada nadväzuje na činnosť Výboru pre seniorov, ktorý bol odborným orgánom ľudskoprávnej rady vlády.

Výbor pre seniorov bol uznesením vlády SR č. 17/2014 zo dňa 8. januára 2014 transformovaný na Radu vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie.

Rada spolupracuje s

  • ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy,
  • orgánmi miestnej a regionálnej samosprávy,
  • mimovládnymi organizáciami,
  • vedeckými pracoviskami a akademickými inštitúciami.

Kontakt:

Mgr. Lívia Jurová
tajomníčka Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8,
816 43 Bratislava
421-2-20463118
421-917-624 825
e-mail:

ZOZNAM ČLENOV Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie

 

Zasadnutie z 21. októbra 2019

Zasadnutie zo 7. júna 2019

Zasadnutie z 18. marca 2019

Zasadnutie z 8. októbra 2018

Zasadnutie z 18. júna 2018

Zasadnutie z 27. marca 2018

Zasadnutie z 9. novembra 2017

Zasadnutie z 30. júna 2017

Zasadnutie zo 17. marca 2017

Zasadnutie z 21.10.2016

Zasadnutie z 24.6.2016

Zasadnutie z 23.11.2015

Zasadnutie z 26.6.2015

Zasadnutie z 20.3.2015

Zasadnutie z 13.10.2014

Zasadnutie z 19.5.2014

Zasadnutie z 27.2.2014

 

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV  

7. apríl / Svetový deň zdravia 2012 - "Starnutie a zdravie"
1. október / Medzinárodný deň starších osôb

RADA EURÓPY

Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy Rec(2009)6 o starnutí a zdravotnom postihnutí v 21. storočí: udržateľné rámce, ktoré umožnia vyššiu kvalitu života v inkluzívnej spoločnosti

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku