Hlavné menu


Schválená novela zákona o dotáciách prinesie efektívnejšiu podporu pre ženy zažívajúce násilie

Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vďaka novele sa má zlepšiť podpora pre ženy zažívajúce domáce násilie a ich deti prostredníctvom tzv. bezpečných domov. Zároveň má novela zákona za cieľ zvýšiť efektívnosť pri poskytovaní humanitárnej pomoci.

„Veľmi sa teším, že posilnenie podpory pre ženy zažívajúce násilie a ich deti prostredníctvom bezpečných ženských domov získalo takúto širokú podporu v parlamente," uviedol minister práce Erik Tomáš. „Sme odhodlaní reagovať na akútne potreby týchto organizácií. Ministerstvo práce zvyšuje dotačný titul pre tieto zariadenia z 20 000 eur na 150 000 eur ročne. Už tento rok vieme vyčleniť na podporu tohto opatrenia 770 000 eur z vlastného rozpočtu," vysvetlil minister.

Napriek dosiahnutému pokroku vo zvyšovaní dostupnosti špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti je potrebné zabezpečiť udržateľnosť poskytovania špecializovaných služieb a podporovať vytváranie nových služieb, aby bola ženám zažívajúcim násilie a ich deťom zabezpečená adekvátna a dostupná krízová pomoc a dlhodobá podpora. „Chceme umožniť týmto organizáciám, ktoré sa dostali do závažnej situácie, pretože im končí financovanie z Nórskeho finančného mechanizmu a hrozí im zánik, žiadať o dotáciu urýchlene už v priebehu mája,“ spresnil štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.

V tejto súvislosti minister práce doplnil, že táto podpora predstavuje len prvý krok. Spolu s Ministerstvom spravodlivosti SR rezort práce momentálne pripravuje systémovú podporu pre ženy a ich deti, ktorí zažívajú násilie.

Mariana Kováčová z Centra Slniečko, ktoré prevádzkuje takýto bezpečný dom, ocenila iniciatívu ministerstva práce pre pokračovanie a skvalitňovanie týchto dôležitých služieb. „Môžeme tak pokračovať ďalej v práci s touto ohrozenou skupinou obyvateľstva. Zároveň si ceníme snahy ministerstva práce o systémové riešenie,“ dodala.

Druhá oblasť zmien v novele zákona sa týka zvýšenia limitu pre poskytovanie humanitárnej pomoci fyzickým osobám z 800 na 1500 eur. Návrh zákona zvyšuje limit pre poskytovanie humanitárnej pomoci s ohľadom na odôvodnené prípady a individuálne potreby žiadateľov. Zároveň zavádza možnosť opakovaného poskytnutia humanitárnej pomoci tej istej fyzickej osobe v priebehu jedného kalendárneho roka. Táto úprava vhodná aj pre prípady, keď sa opakujú závažné humanitárne udalosti, ako tomu bolo v minulosti v prípade opakovaných povodní v rovnakej lokalite v jednom kalendárnom roka. V roku 2024 po súčasnosť ministerstvo práce vyplatilo celkovo 1447 žiadostí od fyzických aj právnických osôb v celkovej výške 1 039 750 eur.

Novela počíta s nadobudnutím účinnosti dňom zverejnenia v Zbierke zákonov, predpoklad je máj 2024.

Prezentácia k schválenej novele