Hlavné menu


Čo je modernizovaná koordinácia?

Modernizovaná koordinácia je pojem, ktorý sa začal používať v súvislosti s uplatňovaním nových koordinačných predpisov, konkrétne nariadenia 883/2004, 987/2009 a nariadenia 988/2009 od 1. mája 2010, na území členských štátov Európskej únie.