Hlavné menu


Bodový prisťahovalecký systém

Bližšie informácie o podmienkach pobytu, zamestnania, štúdia na území Spojeného kráľovstva ako aj bezvízového vstupu na krátkodobé pobyty na územie Spojeného kráľovstva platné od 1. januára 2021 (Bodový prisťahovalecký systém) nájdete na adrese: https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/medzinarodna-spolupraca/brexit/bodovy-pristahovalecky-system-spojeneho-kralovstva-velkej-britanie-severneho-irska.html