Hlavné menu


Legislatíva

Právne predpisy uplatňované v oblasti modernizovanej koordinácie


Konsolidované znenia


Účinné od 1. januára 2014


Účinné od 8. januára 2013


Účinné od 28. jún 2012


Účinné od 11. januára 2011


Účinné od 1. mája 2010


Nariadenie, týkajúce sa príslušníkov tretích krajín

Účinné od 1. január 2011

  1.  

Rozhodnutia, týkajúce sa štátov EHP a Švajčiarska


Platnosť od 1. januára 2015


Platnosť od 1.apríl 2012


Platnosť od 1. jún 2012


Platnosť od 1. februára 2013

 


Pôvodné právne predpisy v oblasti koordinácie

 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku