Hlavné menu


Vaše práva sociálneho zabezpečenia v krajinách EÚ, EHP a Švajčiarsku

Európska komisia pripravila v spolupráci s inštitúciami členských krajín prehľad systémov sociálneho zabezpečenia v jednotlivých krajinách EÚ, EHP a Švajčiarsku.

Tento prehľad je spracovaný vo forme brožúr "Vaše práva v jednotlivých krajinách", ktoré sú uverejnené na internetových stránkach Európskej komisie v troch jazykoch, EN / DE / FR a poskytujú veľmi podrobné informácie o systémoch sociálneho zabezpečenia v jednotlivých krajinách.

V prípade, že hľadáte konkrétnu inštitúciu sociálneho zabezpečenia príslušného členského štátu, kliknite na nasledovnú verejnú databázu inštitúcií.