Hlavné menu

Komunikácia medzi inštitúciami

Pôvodnú komunikáciu príslušných inštitúcií prostredníctvom papierových E-formulárov má nahradiť komunikácia prostredníctvom elektronickej výmeny informácií sociálneho zabezpečenia (EESSI).
Tento nový druh komunikácie sa bude realizovať prostredníctvom štandardizovaných elektronických dokumentov (SED) v rámci uzavretej elektronickej siete.
Pre určité oblasti budú aj naďalej používané papierové formy dokumentov, ide o tzv. prenosné dokumenty (portable documents), ktoré sú novým nástrojom modernizovanej koordinácie, fungujúcej od mája 2010. V minulosti sa používali podobné dokumenty (E-formuláre). Názorným príkladom bol E-formulár E101. Prenosné dokumenty sú v podstate novým názvom pre dokumenty, ktoré budú občania používať, a ktoré nahradia niektoré staré dokumenty.
Prenosný dokument je dokument, ktorý slúži na účely sociálneho zabezpečenia a nie je to dokument, ktorý potvrdzuje totožnosť držiteľa dokumentu. Prenosný dokument sa musí predkladať inštitúcii sociálneho zabezpečenia spoločne s riadnymi dokladmi o totožnosti.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk