Hlavné menu

Definície - článok 1


Nariadenie ES č. 883/04

o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie
číslo celexové číslo dátum rozsudok vo veci SK EN DE
článok 1, písmeno j) - bydlisko
C-255/13 62013CJ0255 5.6.2014 I vs. Health Service Executive SK EN DE
článok 1, písmeno k) - pobyt
C-255/13 62013CJ0255 5.6.2014 I vs. Health Service Executive SK EN DE
 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk