Hlavné menu


Pracovná mobilita cudzincov

Táto stránka je určená pre cudzincov a odbornú verejnosť s cieľom zorientovať cudzincov, ktorí chcú dlhodobo žiť na Slovensku a spostredkovať im základné informácie o vstupe a pobyte v Slovenskej republike, ako aj o možnostiach zamestnania, bývania a vzdelávania v tejto krajine vrátane spôsobu, ako postupovať v prípade uznania ich odborných kvalifikácií získaných v zahraničí.

Ďalšie zdroje informácií ponúka projekt DRIM (Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants / Podunajská informačná platforma pre ekonomickú integráciu migrantov) – Podunajský kompas. Ide o mnohojazyčnú informačnú platformu, ktorá ponúka migrantom relevantné informácie z vybraných krajín Podunajského regiónu (Slovenská republika, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina). Projekt si kladie za cieľ zefektívniť integráciu migrantov do prijímajúcej spoločnosti prostredníctvom ich jednoduchšieho prístupu k informáciám, zamestnaniu a k ostatným službám. Na medzinárodnom projekte participuje za Slovenskú republiku Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. Podunajská informačná platforma pre ekonomickú integráciu migrantov je súčasťou projektovej schémy EÚ Interreg Danube Transnational Programme 2014 – 2020.

 

VSTUP A POBYT

 

 

Čítaj ďalej

ZAMESTNÁVANIE 

 

 

Čítaj ďalej

BÝVANIE 

 

 

Čítaj ďalej

VZDELÁVANIE

 

 

Čítaj ďalej

 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku