Hlavné menu


Nové rozhodnutia a odporúčania Správnej komisie

Nové rozhodnutia a odporúčania bolo nevyhnutné prijať na základe uplatňovania nových koordinačných nariadení. Sú výsledkom revízie pôvodných rozhodnutí a odporúčaní prijatých Správnou komisiou. Rozhodnutia o otázkach výkladu koordinačných predpisov sa prijímajú na základe pravidiel hlasovania ustanovených zmluvou.