Hlavné menu


Prenosný dokument

Prenosný dokument (Portable document) je dokument, ktorý vydáva inštitúcia sociálneho zabezpečenia pre potreby fyzickej osoby - občana. Každý dokument sa týka jednotlivca - fyzickej osoby (prípadne sa týka jej rodinných príslušníkov) a obsahuje jej/ich meno(á) a ďalšie identifikačné údaje. Inštitúcia sociálneho zabezpečenia riadne označí, podpíše a potvrdí spomínaný dokument. Prenosné dokumenty, ako aj ďalšie dokumenty, nájdete na stránke Európskej komisie v časti Databáza dokumentov.