Hlavné menu


„Výzvy pracovného práva v kontexte zachovania a zvyšovania zamestnanosti v krajinách V4“

Téma 1 : Nové formy pracovných vzťahov a ich flexibilita

 

Téma 2: Modernizácia organizácie práce

 

Téma 3: Smernica o vysielaní pracovníkov a  Smernica o dočasnej agentúrnej práci verzus nelegálna práca