Hlavné menu

„Výzvy pracovného práva v kontexte zachovania a zvyšovania zamestnanosti v krajinách V4“

Téma 1 : Nové formy pracovných vzťahov a ich flexibilita

Téma 2: Modernizácia organizácie práce

Téma 3: Smernica o vysielaní pracovníkov a Smernica o dočasnej agentúrnej práci verzus nelegálna práca

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk